Duoi hinh bat chu

        Xe máy >> Bán xe
Soạn tin:  WR 1353133 gửi 8336 để đăng tin VIP thêm 30 ngày (3.000VNĐ/sms)
Soạn tin:  WR 1353133 gửi 8536 để đăng tin Siêu VIP thêm 10 ngày (5.000VNĐ/sms)
Đăng lúc: 14:53:8, ngày 11/11/2015 - TP.HCM
Đã xem: 0 . Mã Tin: 1353133
Điện thoại: 08.35920679

Xe đạp đua

  

XE ĐẠP THỂ THAO ĐƯỜNG PHỐ

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH

XE ĐẠP THỂ THAO


 
Xe đạp thể thao TRINX FLASH 14SPEED R300 
Xe đạp thể thao TRINX FLASH 14SPEED R300
4.150.000 4.600.000 
 
Xe đạp thể thao đua TRINX FLASH 14SPEED R600 
Xe đạp thể thao đua TRINX FLASH 14SPEED R600
6.599.000 6.800.000 
 
Xe đạp thể thao đua TRINX FLASH R700 
Xe đạp thể thao đua TRINX FLASH R700
8.299.000 
 
Xe đạp thể thao cuộc TrinX R800  
Xe đạp thể thao cuộc TrinX R800
8.899.000 9.099.000 
 
Xe đạp thể thao đua TRINX FLASH R820 
Xe đạp thể thao đua TRINX FLASH R820
12.799.000 
 
Xe đạp thể thao đua TRINX STORM R840 
Xe đạp thể thao đua TRINX STORM R840
35.999.000 37.999.000 
 
Xe đạp thể thao đua TRINX STORM R850 
Xe đạp thể thao đua TRINX STORM R850
38.999.000 39.249.000 
 
Xe đạp đua JETT MATCH 1.0 WHT
Xe đạp đua JETT MATCH 1.0 WHT
9.999.000 10.999.000 
 
Xe đạp đua JETT MATCH 1.0 BLK
Xe đạp đua JETT MATCH 1.0 BLK
9.999.000 10.999.000 
 
xe đạp thể thao đua OCR 5300 2016  
xe đạp thể thao đua OCR 5300 2016
10.450.000 
 
Xe đạp đua Pinarello DogMa Dura Ace DA9000 Black Blu 
Xe đạp đua Pinarello DogMa Dura Ace DA9000 Black Blu
129.999.000 134.999.001 
 
Xe đạp thể thao GIANT WINDMARK 2200 
Xe đạp thể thao GIANT WINDMARK 2200
6.550.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT WINDMARK 2500 
Xe đạp thể thao GIANT WINDMARK 2500
8.550.000 8.650.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT OCR 2600 2016 
Xe đạp thể thao GIANT OCR 2600 2016
8.599.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT OCR 2800 2016 
Xe đạp thể thao GIANT OCR 2800 2016
9.499.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT OCR 3300
Xe đạp thể thao GIANT OCR 3300
10.499.000 
 
xe đạp thể thao đua OCR 5500 2016 
xe đạp thể thao đua OCR 5500 2016
12.400.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT 2015 OCR 3500
Xe đạp thể thao GIANT 2015 OCR 3500
12.500.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT OCR 3700
Xe đạp thể thao GIANT OCR 3700
15.499.000 
 
Xe đạp thể thao đua OCR 5700 2016 
Xe đạp thể thao đua OCR 5700 2016
15.900.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT AVAIL 3 TRI
Xe đạp thể thao GIANT AVAIL 3 TRI
19.600.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT ANYROAD 2
Xe đạp thể thao GIANT ANYROAD 2
21.650.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT ANYROAD 2 2015
Xe đạp thể thao GIANT ANYROAD 2 2015
21.650.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT ANYROAD 1
Xe đạp thể thao GIANT ANYROAD 1
25.700.000 
 
Xe đạp thể thao cuộc GIANT TCR 6700
Xe đạp thể thao cuộc GIANT TCR 6700
35.400.000 
 
Xe đạp cuộc GIANT TCR ADV 1
Xe đạp cuộc GIANT TCR ADV 1
47.000.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT PROPEL ADVANCED 2
Xe đạp thể thao GIANT PROPEL ADVANCED 2
49.500.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT DEFY ADVANCED 1
Xe đạp thể thao GIANT DEFY ADVANCED 1
61.250.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT PROPEL ADVANCED SL2
Xe đạp thể thao GIANT PROPEL ADVANCED SL2
83.650.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT AVAIL ADV SL 1 ISP
Xe đạp thể thao GIANT AVAIL ADV SL 1 ISP
108.050.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT PROPEL ADVANCED SL0
Xe đạp thể thao GIANT PROPEL ADVANCED SL0
225.000.000 
 
Xe đạp đua Cannondale CAAD8 8 Claris 
Xe đạp đua Cannondale CAAD8 8 Claris
16.999.000  
 
Xe đạp đua Cannondale CAAD SYNAPSE 8 CLARIS 
Xe đạp đua Cannondale CAAD SYNAPSE 8 CLARIS
16.999.000  
 
Xe đạp đua Cannondale CAAD8 8 Claris C 2015
Xe đạp đua Cannondale CAAD8 8 Claris C 2015
16.999.000 18.499.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale Synapse Alloy 8 Claris BBQ 2015 
Xe đạp cuộc Canondale Synapse Alloy 8 Claris BBQ 2015
17.499.000 18.999.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale Synapse Aloy 7 Sora WHT 2015 
Xe đạp cuộc Canondale Synapse Aloy 7 Sora WHT 2015
19.999.000 21.999.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale Synapse Aloy 7 Sora BLK 2015 
Xe đạp cuộc Canondale Synapse Aloy 7 Sora BLK 2015
19.999.000 21.999.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale CAAD8 7 Sora BBQ 2015
Xe đạp cuộc Canondale CAAD8 7 Sora BBQ 2015
19.999.000 21.499.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale CAAD8 7 Sora RED 2015
Xe đạp cuộc Canondale CAAD8 7 Sora RED 2015
19.999.000 21.499.000 
 
Xe đạp cuộc CAAD8 7 SORA 2014 BLK
Xe đạp cuộc CAAD8 7 SORA 2014 BLK
19.999.000 
 
Xe đạp thể thao CAAD SYNAPSE 6 TIAGRA
Xe đạp thể thao CAAD SYNAPSE 6 TIAGRA
24.000.000 
 
Xe đạp thể thao CAAD8 6 TIAGRA BLK14
Xe đạp thể thao CAAD8 6 TIAGRA BLK14
24.499.000 25.999.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale CAAD8 6 Tiagra BLU 2015
Xe đạp cuộc Canondale CAAD8 6 Tiagra BLU 2015
24.499.000 26.499.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale CAAD8 6 Tiagra BLK 2015
Xe đạp cuộc Canondale CAAD8 6 Tiagra BLK 2015
24.499.000 26.499.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale CAADX Disk Tiagra BLK 2015 
Xe đạp cuộc Canondale CAADX Disk Tiagra BLK 2015
25.999.000 27.999.000 
 
Xe đạp thể thao CAAD8 6 TIAGRA WHT14
Xe đạp thể thao CAAD8 6 TIAGRA WHT14
26.000.000  
 
Xe đạp thể thao CAAD SUPERSIX EVO 6 BBQ14
Xe đạp thể thao CAAD SUPERSIX EVO 6 BBQ14
42.000.000 44.000.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale SuperSix Evo5 REP 2015
Xe đạp cuộc Canondale SuperSix Evo5 REP 2015
46.999.000 48.999.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale SuperSix Evo5 BLK 2015
Xe đạp cuộc Canondale SuperSix Evo5 BLK 2015
46.999.000 48.999.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale Synapse CRB 105 BLK 2015 
Xe đạp cuộc Canondale Synapse CRB 105 BLK 2015
47.999.000 49.999.000 
 
Xe đạp thể thao CAAD SUPERSIX EVO 5 REP14
Xe đạp thể thao CAAD SUPERSIX EVO 5 REP14
48.000.000  
 
Xe đạp cuộc Canondale SuperSix Evo Ultegra 2015
Xe đạp cuộc Canondale SuperSix Evo Ultegra 2015
59.999.000 64.999.000 
 
Xe đạp thể thao - AMT 28 (27") 
Xe đạp thể thao - AMT 28 (27
4.250.000 
 
Xe đạp thể thao TRINX FLASH 14SPEED R300 
Xe đạp thể thao TRINX FLASH 14SPEED R300
4.150.000 4.600.000 
 
Xe đạp thể thao đua TRINX FLASH 14SPEED R600 
Xe đạp thể thao đua TRINX FLASH 14SPEED R600
6.599.000 6.800.000 
 
Xe đạp thể thao đua TRINX FLASH R700 
Xe đạp thể thao đua TRINX FLASH R700
8.299.000 
 
Xe đạp thể thao cuộc TrinX R800  
Xe đạp thể thao cuộc TrinX R800
8.899.000 9.099.000 
 
Xe đạp thể thao đua TRINX FLASH R820 
Xe đạp thể thao đua TRINX FLASH R820
12.799.000 
 
Xe đạp thể thao đua TRINX STORM R840 
Xe đạp thể thao đua TRINX STORM R840
35.999.000 37.999.000 
 
Xe đạp thể thao đua TRINX STORM R850 
Xe đạp thể thao đua TRINX STORM R850
38.999.000 39.249.000 
 
Xe đạp đua JETT MATCH 1.0 WHT
Xe đạp đua JETT MATCH 1.0 WHT
9.999.000 10.999.000 
 
Xe đạp đua JETT MATCH 1.0 BLK
Xe đạp đua JETT MATCH 1.0 BLK
9.999.000 10.999.000 
 
xe đạp thể thao đua OCR 5300 2016  
xe đạp thể thao đua OCR 5300 2016
10.450.000 
 
Xe đạp đua Pinarello DogMa Dura Ace DA9000 Black Blu 
Xe đạp đua Pinarello DogMa Dura Ace DA9000 Black Blu
129.999.000 134.999.001 
 
Xe đạp thể thao GIANT WINDMARK 2200 
Xe đạp thể thao GIANT WINDMARK 2200
6.550.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT WINDMARK 2500 
Xe đạp thể thao GIANT WINDMARK 2500
8.550.000 8.650.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT OCR 2600 2016 
Xe đạp thể thao GIANT OCR 2600 2016
8.599.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT OCR 2800 2016 
Xe đạp thể thao GIANT OCR 2800 2016
9.499.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT OCR 3300
Xe đạp thể thao GIANT OCR 3300
10.499.000 
 
xe đạp thể thao đua OCR 5500 2016 
xe đạp thể thao đua OCR 5500 2016
12.400.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT 2015 OCR 3500
Xe đạp thể thao GIANT 2015 OCR 3500
12.500.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT OCR 3700
Xe đạp thể thao GIANT OCR 3700
15.499.000 
 
Xe đạp thể thao đua OCR 5700 2016 
Xe đạp thể thao đua OCR 5700 2016
15.900.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT AVAIL 3 TRI
Xe đạp thể thao GIANT AVAIL 3 TRI
19.600.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT ANYROAD 2
Xe đạp thể thao GIANT ANYROAD 2
21.650.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT ANYROAD 2 2015
Xe đạp thể thao GIANT ANYROAD 2 2015
21.650.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT ANYROAD 1
Xe đạp thể thao GIANT ANYROAD 1
25.700.000 
 
Xe đạp thể thao cuộc GIANT TCR 6700
Xe đạp thể thao cuộc GIANT TCR 6700
35.400.000 
 
Xe đạp cuộc GIANT TCR ADV 1
Xe đạp cuộc GIANT TCR ADV 1
47.000.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT PROPEL ADVANCED 2
Xe đạp thể thao GIANT PROPEL ADVANCED 2
49.500.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT DEFY ADVANCED 1
Xe đạp thể thao GIANT DEFY ADVANCED 1
61.250.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT PROPEL ADVANCED SL2
Xe đạp thể thao GIANT PROPEL ADVANCED SL2
83.650.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT AVAIL ADV SL 1 ISP
Xe đạp thể thao GIANT AVAIL ADV SL 1 ISP
108.050.000 
 
Xe đạp thể thao GIANT PROPEL ADVANCED SL0
Xe đạp thể thao GIANT PROPEL ADVANCED SL0
225.000.000 
 
Xe đạp đua Cannondale CAAD8 8 Claris 
Xe đạp đua Cannondale CAAD8 8 Claris
16.999.000  
 
Xe đạp đua Cannondale CAAD SYNAPSE 8 CLARIS 
Xe đạp đua Cannondale CAAD SYNAPSE 8 CLARIS
16.999.000  
 
Xe đạp đua Cannondale CAAD8 8 Claris C 2015
Xe đạp đua Cannondale CAAD8 8 Claris C 2015
16.999.000 18.499.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale Synapse Alloy 8 Claris BBQ 2015 
Xe đạp cuộc Canondale Synapse Alloy 8 Claris BBQ 2015
17.499.000 18.999.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale Synapse Aloy 7 Sora WHT 2015 
Xe đạp cuộc Canondale Synapse Aloy 7 Sora WHT 2015
19.999.000 21.999.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale Synapse Aloy 7 Sora BLK 2015 
Xe đạp cuộc Canondale Synapse Aloy 7 Sora BLK 2015
19.999.000 21.999.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale CAAD8 7 Sora BBQ 2015
Xe đạp cuộc Canondale CAAD8 7 Sora BBQ 2015
19.999.000 21.499.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale CAAD8 7 Sora RED 2015
Xe đạp cuộc Canondale CAAD8 7 Sora RED 2015
19.999.000 21.499.000 
 
Xe đạp cuộc CAAD8 7 SORA 2014 BLK
Xe đạp cuộc CAAD8 7 SORA 2014 BLK
19.999.000 
 
Xe đạp thể thao CAAD SYNAPSE 6 TIAGRA
Xe đạp thể thao CAAD SYNAPSE 6 TIAGRA
24.000.000 
 
Xe đạp thể thao CAAD8 6 TIAGRA BLK14
Xe đạp thể thao CAAD8 6 TIAGRA BLK14
24.499.000 25.999.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale CAAD8 6 Tiagra BLU 2015
Xe đạp cuộc Canondale CAAD8 6 Tiagra BLU 2015
24.499.000 26.499.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale CAAD8 6 Tiagra BLK 2015
Xe đạp cuộc Canondale CAAD8 6 Tiagra BLK 2015
24.499.000 26.499.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale CAADX Disk Tiagra BLK 2015 
Xe đạp cuộc Canondale CAADX Disk Tiagra BLK 2015
25.999.000 27.999.000 
 
Xe đạp thể thao CAAD8 6 TIAGRA WHT14
Xe đạp thể thao CAAD8 6 TIAGRA WHT14
26.000.000  
 
Xe đạp thể thao CAAD SUPERSIX EVO 6 BBQ14
Xe đạp thể thao CAAD SUPERSIX EVO 6 BBQ14
42.000.000 44.000.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale SuperSix Evo5 REP 2015
Xe đạp cuộc Canondale SuperSix Evo5 REP 2015
46.999.000 48.999.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale SuperSix Evo5 BLK 2015
Xe đạp cuộc Canondale SuperSix Evo5 BLK 2015
46.999.000 48.999.000 
 
Xe đạp cuộc Canondale Synapse CRB 105 BLK 2015 
Xe đạp cuộc Canondale Synapse CRB 105 BLK 2015
47.999.000 49.999.000 
 
Xe đạp thể thao CAAD SUPERSIX EVO 5 REP14
Xe đạp thể thao CAAD SUPERSIX EVO 5 REP14
48.000.000  
 
Xe đạp cuộc Canondale SuperSix Evo Ultegra 2015
Xe đạp cuộc Canondale SuperSix Evo Ultegra 2015
59.999.000 64.999.000 
 
Xe đạp thể thao - AMT 28 (27") 
Xe đạp thể thao - AMT 28 (27
4.250.000 

comments Thông tin phản hồi (0)


Off Telex VNI VIQR
Gửi tin nhắn tới: Lê Thị Thùy Dung
Off Telex VNI VIQROff Telex VNI VIQR

app rao vat
appshop.vn
logo

Copyright © 2011 WebRaovat.vn. All rights reserved